ablacijski materijali

ablacijski materijali, posebni materijali od kojih se izrađuju dijelovi izloženi visokim temperaturama zbog trenja nastalog gibanjem velikim brzinama. Apsorbiraju veliku količinu trenjem nastale topline. Upotrebljavaju se u zrakoplovstvu i svemirskoj tehnici. Kao ablacijski materijali služe azbest, vlaknasti materijali i drugo.