akontacija

akontacija (talijanski), predujam, plaćanje unaprijed dijela iznosa za još neisporučenu robu ili neizvršenu uslugu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: