a conto

a conto (talijanski), na račun nekoga; djelomično plaćanje unaprijed u korist računa otvorenog na nečije ime (→ akontacija).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: