automat

automat (grčki: autómatos samopokretan) 1. Naprava koja samostalno obavlja radne operacije bez izravnog sudjelovanja čovjeka. Prvi se automati pojavljuju u starom vijeku, ali tek u XVII. stoljeću počinje doba automatizacije. U novije vrijeme upotrebom mikroprocesora automati mogu izvoditi ne samo fizikalne (upravljanje alatnim strojevima, tehnološkim procesima, vođenje raketa i dr.) nego i misaone procese (računanje, konstruiranje i dr.). Prema stupnju složenosti automati mogu biti: automat s upravljanjem, automat s regulacijom, automat za vođenje procesa, automat s ograničenim programiranjem i automat s umjetnom inteligencijom. 2. Lako vatreno oružje, često manjih dimenzija (kratka strojnica), protiv ciljeva koji se iznenada i brzo pojavljuju, a osobito je uspješno za borbu izbliza; najčešće naoružanje specijalnih postrojba. Masa do 4,5 kg, kalibra 7–12 mm.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: