Abecedar: E

E

E, u logici, oznaka za opću niječnu prosudbu, npr. u silogističkim modusima Celarent i Cesare.

e-mail → elektronička pošta

e-mail elektronička pošta

E, e

E, e 1. Deveto slovo hrv. latinice, peto lat. abecede, sedmo ćir. azbuke; znak za prednji samoglasnik koji se u hrv. dijalektima izgovara negdje otvorenije, negdje zatvorenije. 2. mat Oznaka za transcendentan broj čija je vrijednost 2,718281828459….. Predstavalja graničnu vrijednost… Nastavi čitati

E. I. du Pont de Nemours & Company → Du Pont Company

E. I. du Pont de Nemours & CompanyDu Pont Company

Ea

Ea (sumerski Enki), bog vode u Mezopotamiji i član trijade bogova koju još čine Anu (sumerski An) i Bel (Enlil). Od lokalnog božanstva štovanog u Eridu prerastao je u višeg boga, gospodara iz Apsa: svježa voda ispod… Nastavi čitati

Eagleton, Terry

Eagleton, Terry, engl. teoretičar književnosti (Salford, 22. II. 1944). Sveučilišni profesor u Oxfordu. Teorijski mu je rad prožet neomarksističkim i strukturalističkim utjecajima. Strukturalističku metodu drži važnom sastavnicom proučavanja kulture kao mjesta gdje se zrcale društveni odnosi… Nastavi čitati

Eak

Eak (grč. Aiakos plašljivac), u helenskomu mitu sin Zeusa i nimfe Egine, kralj otoka Egine, a poslije smrti sudac u podzemnom svijetu; poznat po istinoljubivosti i pravednosti. Zeusova žena Hera bila je ljubomorna pa je njegovo kraljevstvo okružila maglom i… Nastavi čitati

Eakins, Thomas

Eakins, Thomas, amer. slikar i kipar (Philadelphia, 25. VII. 1844 – Philadelphia, 25. VI. 1916). Slikarstvo i kiparstvo učio u Parizu; lik. pedagog na amer. umj. akademijama. Slikao realističnim načinom tonski iznijansirane žanr-scene, poglavito iz… Nastavi čitati

Ealing

Ealing, grad u z dijelu metropolitanskog područja Velikog Londona, Vel. Britanija; 263 600 st. Strojogradnja, kem. ind.

Ealing komedije

Ealing komedije, filmske komedije osebujna tematsko-stilskoga sklopa (neobični i bizarni, često kriminalistički događaji i likovi smješteni u realistički milje), koje je od sredine 1940-ih do sredine 1950-ih godina proizvodila britanska kompanija Ealing na čelu s → Michaelom Balconom… Nastavi čitati

Eames, Charles Ormand

Eames, Charles Ormand, amer. arhitekt i oblikovatelj (St. Louis, 17. VI. 1907 – St. Louis, 21. VIII. 1978). Kao arhitekt proslavio se objektima, poglavito vilama, velikih ostakljenih površina s brojnim terasama nejednakih visina u gradu… Nastavi čitati

EAN

EAN, krat. od European Article Numbering (Europsko označivanje proizvoda brojevima), prugasti kod; znak za EAN, BAR CODE (štapićasti kod) predstavljaju vertikalne crte različite debljine s različitim razmacima među njima.

earl

earl (engl.), plemićki naslov u Velikoj Britaniji i Irskoj; po statusu niži od markiza, a viši od vikonta; odgovara položaju grofa u drugim eur. zemljama. Ime potječe od dan. riječi jarl, a upotrebljava se od XI. st., kada je… Nastavi čitati

Earl, Ralph

Earl, Ralph, američki slikar (Shrewsbury ili Leicester, Massachusetts, 11. V. 1751 – Bolton, Connecticut, 16. VIII. 1801). Jedan od pionira američke likovne umjetnosti. U slikarstvu samouk. Vrlo plodan portretist (naslikao više od 180 portreta). Od… Nastavi čitati

Earle, John

Earle, John, engl. književnik (York, 1601 – Oxford, 17. XI. 1665). Jedan od važnijih engl. prozaika prve pol. XVII. st. Posebno se istaknuo crticama u kojima, pod utjecajem Teofrastovih Karaktera, analitički i nerijetko satirički ocrtava… Nastavi čitati

Earlom, Richard

Earlom, Richard, engl. slikar i grafičar (London, o. 1743 – London, 9. X. 1822). Prema slikama, crtežima i bakrorezima Claudea Lorraina, Rembrandta i Rubensa, ostvario značajne grafike u mezzotinti.

Early Bird

Early Bird (engl. rana ptica), prvi komerc. telekomunikacijski stacionarni satelit (INTELSAT 1) koji se nalazi na visini od oko 35 000 km iznad Atlantika, lansiran 6. IV 1965. Služio za vezu između SAD-a i Europe te između umjetnih satelita i Zemlje.

EASDAQ

EASDAQ (European Association of Securities Dealers Automated Quotation System), Sustav automatskih kotacija vrijednosnica Europske udruge dilera vrijednosnicama

East Anglia

East Anglia, pov. regija u Engleskoj, na području današnjih grofovija → Norfolk i → Suffolk te djelomično → Cambridgeshire i → Essex. Gl. središte Norwich. Bila je jedno od kraljevstava anglosaske Engleske. U sr. vijeku poznata po proizvodnji… Nastavi čitati

East Chicago

East Chicago, grad i luka na SZ sav. države Indiane, na jezeru Michiganu, 30 km ji od Chicaga, SAD; 30 900 st. (pretežito Afroamerikanci i Latinoamerikanci), dio industr. područja Calumeta. Rafinerije nafte; čeličane, kem., drvna ind., proizvodnja želj.… Nastavi čitati