Eagleton, Terry

Eagleton, Terry, engleski teoretičar književnosti (Salford, 22. II. 1944). Sveučilišni profesor u Oxfordu. Teorijski mu je rad prožet neomarksističkim i strukturalističkim utjecajima. Strukturalističku metodu drži važnom sastavnicom proučavanja kulture kao mjesta gdje se zrcale društveni odnosi i političko stanje. Važnija djela: Prognanici i iseljenici; Marksizam i književna kritika; Shakespeare i društvo; Nova lijeva Crkva; Tijelo jezika; Mit snage; Kritika i ideologija; Otmica Clarisse; Walter Benjamin ili prema revolucionarnoj kritici; Književna teorija; Funkcija kritike; Ideja kulture.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: