Ea

Ea (sumerski Enki), bog vode u Mezopotamiji i član trijade bogova koju još čine Anu (sumerski An) i Bel (Enlil). Od lokalnog božanstva štovanog u Eridu prerastao je u višeg boga, gospodara iz Apsa: svježa voda ispod zemlje. Ea je stvoritelj, povezivan je s muškim sjemenom i plodnošću. Prikazivan je kao polukoza poluriba iz čega je moderna astrologija izvela podrijetlo Jarca. U nekim pričama bio je bog običaja i zaštitnik obrtnika i umjetnika, savjetnik kraljevima bio je mudar, iako neuvjerljiv. Prema akadskome mitu Ea je otac Marduka.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: