Abecedar: E

East Coast Jazz

East Coast Jazz (engleski: jazz istočne obale), podvrsta modernoga jazza, srodnik bluesu i be-bopu. Naziv se javlja sredinom 1950-ih, ništa ne kaže o stilskim značajkama, pa se kao prikladniji nude hard bop i soul jazz.

East Hartford

East Hartford, grad u sr. dijelu sav. države Connecticut, SAD, na lijevoj obali r. Connecticut, nasuprot Hartfordu; 48 500 st. Proizvodnja zrakoplovnih motora, fabriciranog čelika i papira, prehr. ind. Prom. središte. Osn. 1635, grad od 1783.

East Kilbride

East Kilbride, grad u Škotskoj, u upravnom području South Lanarkshire, 15 km ji od Glasgowa, Vel. Britanija; 69 700 st. Strojogradnja, elektron. ind. Osn. 1947. radi rasterećenja Glasgowa.

East Lansing

East Lansing, grad u j dijelu sav. države Michigan, SAD, na r. Red Cedar, i od Lansinga; 47 100 st. Drž. sveučilište (osn. kao poljoprivr. visoka škola, 1855). Osn. 1851, grad od 1907.

East London

East London (afrikaanski: Oos-Londen), grad i luka u provinciji → Eastern Cape, Južnoafrička Republika, na ušću rijeke Buffalo u Indijski ocean; 463 650 stanovnika. Industrija (prehrambena, tekstilna, proizvodnja namještaja, automobilskih dijelova, obuće). Središte pretovara drva. Ribolov.… Nastavi čitati

East Lothian

East Lothian, upravno područje (od 1996) u ji Škotskoj, na j obali Firth of Fortha, i od Edinburgha; 680 km2, 85 600 st.; upravno sjedište Haddington. U s dijelu priobalna nizina i dolina r. Tyne, na… Nastavi čitati

East Orange

East Orange, grad u si dijelu sav. države New Jersey, SAD, na r. Second, sz od Newarka, čije je stamb. predgrađe; 70 800 st. Ind. (proizvodnja elektromotora, odjeće, boja, građev. materijala, hrane). Visoka luteranska škola (osn. 1813). Osn. 1666, grad od 1909.

East Providence

East Providence, grad i luka u si dijelu sav. države Rhode Island, SAD, na ušću r. Providence u zaljev Narragansett, nasuprot gradu Providenceu; 48 300 st. Ind. (kem., kovinska, strojogradnja, proizvodnja nakita i papira). Osn. oko 1644, grad od 1862.

East Riding of Yorkshire

East Riding of Yorkshire, upravno područje u si Engleskoj, između r. Derwenta, Ousea, estuarija Humber i Sjev. mora; 2415 km2, 311 000 st.; upravno sjedište Beverley. Obuhvaća dio ogoljeloga krednog pobrđa Yorkshire Wolds, priobalnu nizinu Holderness,… Nastavi čitati

East River

East River, morski kanal u New Yorku; povezuje zaljeve Long Island Sound i Upper New York Bay. Odvaja Manhattan i Bronx od Brooklyna i Queensa na Long Islandu; brojni lučki kapaciteti. Dug. o. 24 km, širok 800–5600 m. Premošćuje… Nastavi čitati

East St. Louis

East St. Louis, grad u jz dijelu sav. države Illinois, SAD, na r. Mississippiju, nasuprot St. Louisu, s kojim čini jedinstveno gosp. područje; 37 400 st. Ind. (crna metalurgija, kem., prehr., aluminijska, proizvodnja stakla; rafinerija nafte). Želj. križište.… Nastavi čitati

East Sussex

East Sussex, grofovija (od 1974) u ji Engleskoj, uz obalu Engleskoga kanala, Vel. Britanija; 1713 km2, 488 000 st.; gl. grad Lewes. Težište naseljenosti uz obalu. Na S pjeskovito i glinovito pobrđe The Weald, na J… Nastavi čitati

East York

East York, grad na JZ provincije Ontario, Kanada, si od Toronta, u čijem je metropolitanskom području; 107 800 st. Plansko industr. i stamb. naselje osn. 1967.

Eastbourne

Eastbourne, grad i kupalište na obali Engleskoga kanala, u grofoviji East Sussex, ji Engleska, Vel. Britanija; 98 500 st. Leži na i rubu krednog pobrđa South Downs, 92 km j od Londona. Turizam. Jače se razvija od poč.… Nastavi čitati

Eastern

Eastern, regija u Gani, 19 938 km2, 1 680 890 st. Gl. grad Koforidua. Jezero Volta dijeli je na dva dijela. Na S Voltska zavala, niska i rijetko naseljena, u sr. dijelu Ašantsko visočje,… Nastavi čitati

Eastern

Eastern, provincija u Keniji, 159 891 km2, 4 367 900 st. Gl. grad Embu, veći gradovi Meru, Machakos. Obuhvaća rijetko naseljene pustinje na S (Chalbi, Dida Galgalu) te ravnjake na Z (Merti) i J… Nastavi čitati

Eastern Cape

Eastern Cape, provincija u jugoistočnom dijelu Južnoafričke Republike, do 1994. dio bivše provincije Cape of Good Hope; 169 580 km2, 6,6 milijuna stanovnika, najviše Xhosa (oko 85%). Glavni grad → Bhisho. Uglavnom planinsko područje,… Nastavi čitati

Eastlake, Charles Lock

Eastlake, Charles Lock, engleski slikar i pisac o umjetnosti (Plymouth, 17. XI. 1793 – Pisa, 24. XII. 1865). Slikao romantične krajolike s rimskim ruševinama, povijesne i mitološke scene, te prizore iz života grčkih i talijanskih… Nastavi čitati

Eastleigh

Eastleigh, grad u grofoviji Hampshire, j Engleska, Vel. Britanija, 10 km s od Southamptona; 45 500 st. Ugl. stamb. naselje. Proizvodnja vagona.

Eastmain

Eastmain (franc. Rivière East-Main), r. u z dijelu provincije Québec, i Kanada; duga 821 km. Izvire u gorju Otish u sr. Québecu, teče prema Z i ulijeva se kod istoimenoga grada u Jamesov zaljev, j dio Hudsonova zaljeva. Brojni slapovi… Nastavi čitati