Eakins, Thomas

Thomas Eakins Rančer
Eakins, Thomas, američki slikar i kipar (Philadelphia, 25. VII. 1844 – Philadelphia, 25. VI. 1916). Slikarstvo i kiparstvo učio u Parizu; likovni pedagog na američkim umjetničkim akademijama. Slikao realističnim načinom tonski iznijansirane žanr-scene, poglavito iz života Crnaca, sportske i povijesne prizore (Max Schmidt u skifu). U kamenu i drvu oblikovao portrete individualiziranih fizionomija.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: