bačija

bačija, balkanska pastirska koliba građena od priručnog materijala sa skloništem za stoku (posebice za ovce).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: