Balić, Karlo (Lovre)

Karlo Balić
Balić, Karlo (Lovre), hrvatski filozof i teolog (Katuni, kraj Omiša, 6. XII. 1899 – Rim, 15. IV. 1977). Franjevac, filozofiju studirao u Zaostrogu a teologiju u Makarskoj, postigao doktorat 1927. u Louvainu. Profesor Franjevačke bogoslovije u Makarskoj. Od 1933. u Rimu profesor teologije i osnivač katedre mariologije na Sveučilištu Antonianumu; profesor i na Sveučilištu Lateranumu (1959–73). Jedan od osnivača i predsjednik Skotističke komisije i Međunarodnoga skotističkog društva (1966). Istaknut sudionik II. vatikanskog sabora (1962–65). Njegovo djelo Komentari Ivana Dunsa Skota o četiri knjige Sentencija (1927) drži se jednom od najvažnijih studija o Dunsu Skotu. Ostala važnija djela: Sv. Toma Akvinski i drugi naučitelji (1938), Svjedočanstva iz svih stoljeća o uzašašću B. D. Marije (2 sveska, 1948–50), I. Duns Skot i povijest Bezgrješnog začeća (1955).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: