banovac

banovac, srebreni novac kralja Bele IV., Zagreb, Arheološki muzej
banovac (u latinskim ispravama moneta banalis), kovani novac banova ili hercega u sjevernoj Hrvatskoj (latinski: Sclavonia), kovan od 1196. u Pakracu, a od 1260. u Zagrebu sve do 1364, kada ga je ukinuo kralj Ludovik I. U slavonskoj kovnici od 1237. ustaljuje se na 16 mm i 0,9 g srebra. Lice: kuna u trku i heraldički simboli pojedinih banova ili hercega; naličje: dvostruki križ, polumjesec, zvijezda i dr.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: