Berber, Mersad

Mersad Berber Tempo secondo
Berber, Mersad, bosansko-hercegovački slikar (Bosanski Petrovac, 1. I. 1940 – Zagreb, 7. X. 2012). Završio Akademiju u Ljubljani 1963. U sklopu postmodernističkog eklekticizma izrađivao kompozicije prepune povijesnih asocijacija i reminiscencija (Tempo secondo). Radio predloške za tapiserije; ilustrirao mape grafika.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: