ekvipotentnost

ekvipotentnost (latinski), relacija među skupovima koja kaže da su dva skupa ekvipotentna ako imaju jednak broj elemenata ili ako postoji bijekcija s jednog skupa na drugi. Ekvipotentni su npr. skupovi cijelih brojeva i parnih brojeva, dvije dužine različite duljine itd., a nisu ekvipotentni npr. skup cijelih i skup realnih brojeva.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: