Benčić, Nikola

Benčić, Nikola, hrvatski filolog i kulturni povjesničar (Velika Narda/Nagynarda, Mađarska, 12. X. 1938). Doktorirao 1963. u Beču. Vodeći proučavatelj kulturne prošlosti gradišćanskih Hrvata. Jedan od urednika i pisaca Gradišćanskohrvatskog rječnika (1991). Autor mnogobrojnih kulturnopovijesnih i filoloških studija.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: