Benndorf, Otto

Benndorf, Otto, austrijski arheolog (Greiz, 13. IX. 1838 – Beč, 2. I. 1907). Sveučilišni profesor u Zürichu, Münchenu, Pragu, Grazu i Beču. Ravnatelj Austrijskog arheološkog instituta (od 1898). Vodio iskapanja u Efezu, Samotraki i drugdje. Odgojio nekoliko istaknutih hrvatskih arheologa (→ Frane Bulić, → Josip Brunšmid i dr.), s kojima je surađivao pri istraživanju antičkih natpisa u Dalmaciji. U okviru Balkanske komisije Bečke akademije uređivao Schriften der Balkankommision u kojima su objavljene monografije važne za antičko razdoblje u hrvatskim krajevima.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: