Blacher, Boris

Blacher, Boris, njemački skladatelj (Niuzhuang, Mandžurija, danas Yingkou, Kina, 6. I. 1903 – Berlin, 30. I. 1975). Glazbu studirao u Irkutsku, Harbinu i Berlinu, 1938–39. nastavnik na Konzervatoriju u Dresdenu, od 1948. profesor i 1953–70. direktor Visoke glazbene škole u Berlinu, od 1968. predsjednik Akademije umjetnosti. Nastojao stvarati koncertantne opere a ne glazbene drame, podvrgavajući ritamski tok skladbe unaprijed utvrđenom redoslijedu, uveo tzv. “promjenjivi metar” kako bi uspostavio jedinstvo između metra, ritma i takta. Skladbe su mu tonalne, ali je primjenjivao dvanestotonsku tehniku. Skladao 10-ak opera, 7 baleta, djela za orkestar, koncerte, vokalno-instrumentalna djela, popijevke i zborove.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: