Bogović, Lovre (Laurentius Bogovics)

Bogović, Lovre (Laurentius Bogovics), hrvatski književnik (Veliki Borištof, 30. VII. 1719 – Szentgotthárd, 12. I. 1789). Pisac nabožne literature. Poznat po molitveniku s malim katekizmom Hisa zlata… (1754), djelo tipično za književnost gradišćanskih Hrvata i slavljenje marijanskoga kulta te ujedno najznamentije djelo gradišćanskoga crkvenog baroka.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: