bojna kola

bojna kola, dvokolica
bojna kola, u starome vijeku, dvokolica s konjskom vučom koja se upotrebljavale kao borbeno sredstvo. Pojavila se istodobno s upotrebom konja na bojištu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: