Šareni majstor

Šareni majstor, Sv. Sebastijan i sv. Rok, oko 1470, Dvigrad, crkva sv. Marije
Šareni majstor, hrv. anonimni kasnogotički slikar koji je u XV. st. djelovao u Istri. Autor ciklusa fresaka u sv. Mariji od Lakuća kraj Dvigrada i sv. Mariji u Oprtlju.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: