Borovo

Borovo, d.o.o., Vukovar, bivše poduzeće Bat’a, koje je 1931. osnovao češ. industrijalac T. Bat’a, a zatim je – nakon nacionalizacije poslije II. svj. rata – poslovalo kao Kombinat gume i obuće Borovo. Proizvodi obuću, kožnu i gumenu galanteriju, kem. proizvode, gume za vozila, strojeve i rezervne dijelove za njih, a bavi se i unutar. i vanj. trgovinom. Za srp. opsade Vukovara 1991. teško stradalo.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: