Brezovački, Tito ili Tituš

Tituš Brezovački Diogeneš ili sluga dveh zgubljeneh bratov, Zagreb, 1823.
Brezovački, Tito ili Tituš, hrvatski književnik (Zagreb, 4. I. 1757 – Zagreb, 29. X. 1805). Školovao se u Zagrebu, Varaždinu i Budimpešti. Pristupio pavlinima (1773), a poslije djelovao kao prebendar u crkvi sv. Marka u Zagrebu. Na latinskom piše satirične, prigodne i rodoljubne pjesme, među kojima se posebno ističe Ad ablegatos Croatiae (1805). Od djela na hrvatskom jeziku najvažnije su njegove kajkavske komedije, poput komada Sv. Aleksi (1787), Matijaš Grabancijaš dijak (1804) i Diogeneš ili sluga dveh zgubljeneh bratov (1823), u kojima je u prosvjetiteljskoj i didaktičnoj maniri, bogato se služeći pučkim jezikom, ocrtao tadašnje domaće društvene prilike. Svojim radom i naglašenim narodnim osjećajem snažno utjecao na preporodna gibanja.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: