Bulić, don Frane

don Frane Bulić
Bulić, don Frane, hrvatski arheolog, povjesničar i konzervator (Vranjic, kraj Splita, 4. X. 1846 – Zagreb, 29. VII. 1934). Studirao teologiju u Zadru, a klasičnu filologiju i arheologiju u Beču. Ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu na čijem je terenu kao istraživač i konzervator djelovao više od 50 godina. Iskapao na starokršćanskim lokalitetima Mari i Manastirinama, kompleksu episkopalnog centra u Solinu, ranosrednjovjekovnim crkvicama u Bijaćima, Rižinicama i brojnim drugim lokalitetima. Kao konzervator posvetio se zaštiti Dioklecijanove palače (Palača cara Dioklecijana u Splitu, u suradnji s → Ljubom Karamanom). Suosnivač i poslije vlasnik značajnog časopisa Vjesnika za arheologiju i historiju dalmatinsku; utemeljitelj kulturno-povijesnog društva Bihać za proučavanje nacionalne prošlosti. Objavio nekoliko monografija (Hrvatski spomenici u kninskoj okolici).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: