Busoni, Ferruccio Benvenuto

Ferruccio Benvenuto Busoni
Busoni, Ferruccio Benvenuto, talijanski skladatelj i pijanist (Empoli, kraj Firence, 1. IV. 1866 – Berlin, 27. VII. 1924). U Grazu počeo učiti kompoziciju. Potom koncertirao u raznim gradovima, od 1888. profesor na konzervatorijima u Helsinkiju, Moskvi i Bostonu, od 1894. živio u Berlinu. Kao pijanist nastavljao tradiciju Lisztove škole, a kao skladatelj kasnoromantični stil. Skladao opere (Izbor nevjeste; Turandot; Doktor Faust), orkestralne suite, koncerte, gudačke kvartete, djela za klavir. Obrađivao za klavir djela → Johanna Sebastiana Bacha i dr. Pisao o glazbenoj estetici (Nacrt nove estetike tonske umjetnosti, 1907).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: