Maksencijeva (Konstantinova) bazilika

Maksencijeva (Konstantinova) bazilika (poznata i kao Basilica Nova), najveća građevina na Forumu Romanumu u Rimu; gradnju je započeo car Maksencije 307. ili 308., a dovršio 312. car Konstantin I. Jedinstvene je konstrukcije, u kojoj su spojene obje tradicije rimskoga graditeljstva: bazilikâ i termi. Jedna je od prvih trobrodnih bazilika središnji brod koje je bio viši od bočnih, čime se otvorio dodatni prostor za prozore i svjetlo, tzv. bazilikalno osvjetljenje. Središnji brod imao je apsidu u kojoj je stajao Konstantinov kip (danas se čuva u Museo dei Capitolini). Umjesto uobičajenoga ravnog stropa, središnji brod pokriven je s tri križna svoda (raspona 26 m), a kameni stupovi imali su samo ukrasnu funkciju.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: