Lovas

Lovas, naselje i središte istoimene općine, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u Srijemu, 21 km jugoistočno od Vukovara. Leži između cesta Vukovar–Tovarnik i Vukovar–Ilok. Naselje ima 869, a općina 1214 stanovnika (2011). Poljoprivreda (uzgoj kukuruza, šećerne repe, vinove loze; voćarstvo; stočarstvo). Prvi se put u pisanim izvorima spominje 1237. Bio je opustošen za osmanske vlasti; revitaliziran nakon 1697. Kasnobarokna župna crkva sv. Mihaela Arkanđela (posvećena 1769; srušena u Domovinskom ratu; nova je posvećena 2005). Bogata arheološka nalazišta Kalvarija, Orlinac i Staro Groblje iz neolitika (kostolačka i vučedolska kultura) te kasnoga brončanog doba. Godine 1991. bio je okupiran; velikosrpske snage počinile su mnogobrojne zločine. Općina ima dva naselja: Lovas i Opatovac (345 stanovnika, 2011).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: