Chvála, Josip

Chvála, Josip (Josef), inženjer građevinarstva (Jince, Češka, 13. III. 1848 – Zagreb, 6. XII. 1937). Diplomirao u Pragu 1873. Projektirao i izgradio prvi željezni most na području Vojne granice (preko Dobre kraj Ogulina) 1875. Kao predstojnik krajiškoga građevinskog ureda u Gospiću (od 1877) projektirao i izveo ceste, vodovode, javne zgrade, uredio ponor rijeke Like i dr. Od 1892. do umirovljenja 1916. djelovao pri Zemaljskoj vladi u Zagrebu. Prvi predsjednik Družtva inžinira i arhitekta za Hrvatsku i Slavoniju.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: