cijena

cijena, novčani izraz vrijednosti (dobra, usluge, čimbenika proizvodnje). U uvjetima savršene konkurencije gospodarski subjekti su prihvatitelji cijene; nju određuju isključivo odnosi ponude i potražnje, te se ona mijenja s njihovim promjenama. U gospodarskoj zbilji češća su stanja nesavršene konkurencije (→ monopol, → oligopol, monopolistička konkurencija) u kojima prodavatelj može više ili manje utjecati na cijenu. Takav tvorac cijene računa hoće li mu veći prihod donijeti viša cijena i smanjenje prodaje, ili niža cijena i povećanje prodaje. Postoje i tržišta na kojima subjekti potražnje mogu utjecati na cijenu (veliki kupci: → monopson, → oligopson). Cijenu katkad odobravaju i/ili određuju državni organi (maksimalnu, minimalnu, fiksnu). → administrativne cijene

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: