Malostonski zaljev

Malostonski zaljev, zaljev između poluotoka Pelješca i poluotoka Kleka, Dubr.-neretvanska županija. Dug 21 km, širok do 2,2 km; dubok 7–28 m. Malim morem odijeljen od Neretvanskoga kanala; dijeli ih crta rt Blaca (poluotok Pelješac) – rt Međed (kopneni dio). Najvažnije naselje na obali zaljeva je Mali Ston. Uzgoj školjaka (najveći na hrv. obali) još od antike. Zaljev je na površini od 4821 ha zaštićen kao posebni rezervat u moru (od 1983) ji od crte Sreser–Duba.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: