Mihael Višević

Mihael Višević, zahumski knez (prva pol. X. st.). Vladao od oko 910. do 930. U savezu s Bugarima protiv Bizanta i Raške proširio svoje stečevine na dio neretvanskog područja. Poslije stupio u savez s Bizantom. Održavao dobre odnose s hrv. vladarom Tomislavom; sudjelovao na crkv. saboru u Splitu (925). God. 926. ponovno ratuje protiv Bizanta, zauzima biz. grad Sipont u juž. Italiji.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: