Crvena Hrvatska

Crvena Hrvatska, polit. tjednik, izlazio u Dubrovniku 1891–1914. Ured. (1892–99) i izdavač (1899–1901) F. Supilo. Pokrenut na inicijativu pravaša i narodnjaka, zastupao njihovu slogu i jedinstvo djelovanja u svim hrv. zemljama te sjedinjenje oporbenih stranaka. Nakon ujedinjenja Nar. hrv. stranke i Stranke prava u Hrv. stranku (1905) djeluje u duhu nove stranke. Jedan od najbolje uređivanih listova, prelazi pokrajinske okvire.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: