Čečenija

Čečenija (čečenski Ičkerija, također Čečnja, puni naziv Čečenskaja respublika), republika na J eur. dijela Rusije; 12 300 km2, 780 500 st., ugl. Čečenci (75%), zatim Rusi (20%), Inguši, Armenci, Ukrajinci i dr. Gl. grad Džohar-Gala (ranije Grozni), veći gradovi Gudermes, Ačkoj-Martan, Urus-Martan, Argun, Šali. Na J obuhvaća s obronke Velikoga Kavkaza (Tebulosmta, 4493 m), na S Nogajsku stepu, a između njih su široke plodne doline Tereka i pritoka Sunže. U vegetaciji prevladava stepa i niska šuma. Klima je pretežno kontinentalna. Na natapanim površinama sjev. nizinskoga dijela poljoprivreda (riža i druge žitarice, vinogradarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo), u višem, kavkaskom dijelu, stočarstvo. Gl. gosp. grana je proizvodnja i prerada nafte; gl. ležišta u dolini Sunže između Džohar-Gale i Gudermesa. Rafinerija u Džohar-Gali među najvećima u Rusiji; naftovod do Mahačkale na Kaspijskom jezeru i Tuapsea na Crnome moru. Strojogradnja, kem., drvna, prehr. ind. Do 1992. dio Čečeno-Inguške autonomne republike. Od 1994. bori se za nezavisnost.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: