David von Rhonfeld, Emil (Emilian)

David von Rhonfeld, Emil (Emilian), austrijski general (Prag, 1. VII. 1837 – Beč, 10. V. 1918). U austrijskoj vojsci sudjelovao u ratovima protiv Pijemonta, Francuske i Pruske. Zapovjednik pješačke pukovnije za okupacije BiH 1878; godine 1889. zamjenik glavnog zapovjednika za BiH; godine 1890. imenovan namjesnikom i vojnim zapovjednikom Dalmacije. Radio na gospodarskom unapređenju (gradnja prometnica, isušivanje močvara i dr.). Zauzimao se za hrvatski kao službeni jezik u upravi.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: