Deus Ramos, João de

Deus Ramos, João de, portugalski pjesnik (São Bartolomeu de Messines, 8. III. 1830 – Lisabon, 11. I. 1896). U kontekstu tadašnjega prevladavajućeg romantičkog pjesništva, njegova se poezija isticala stvaranjem originalnog lirskog ugođaja, jednostavnim izrazom i formalnom dorađenošću. Zbirka Cvjetno polje (1893).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: