Dragoiu, Sabin

Dragoiu, Sabin, rum. skladatelj i melograf (Seliste, Banat, 19. VI. 1894 – Bukurešt, 31. XII. 1968). Od 1924–50. prof. i dir. Konzervatorija u Temišvaru, 1950–64. dir. Instituta za folklor u Bukureštu. Proučavao rum. folklor. Kao skladatelj oslanjao se na rum. transilvanski i banatski folklor. Djela: koncert za klavir, nešto simfonijskih i komornih skladbi, 4 opere, oratorij, kantata, popijevke, zborovi, obradbe nar. napjeva. Spisi o glazb. folkloru.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: