Dragoiu, Sabin

Dragoiu, Sabin, rumunjski skladatelj i melograf (Seliste, Banat, 19. VI. 1894 – Bukurešt, 31. XII. 1968). Od 1924–50. profesor i direktor Konzervatorija u Temišvaru, 1950–64. direktor Instituta za folklor u Bukureštu. Proučavao rumunjski folklor. Kao skladatelj oslanjao se na rumunjski transilvanski i banatski folklor. Djela: koncert za klavir, nešto simfonijskih i komornih skladbi, 4 opere, oratorij, kantata, popijevke, zborovi, obradbe narodnih napjeva. Spisi o glazbenom folkloru.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: