Drašković, Juraj II.

Juraj II. Drašković
Drašković, Juraj II., hrvatski ban, teolog, kardinal i zagrebački biskup (Biline, kraj Knina, 5. II. 1525 – Beč, 31. I. 1587). Brat baruna Gašpara. Kao tajnik cara Ferdinanda I. sudjelovao na saboru u Augsburgu (1555). Na Tridentskom saboru djeluje kao zastupnik Ugarske, zastupa temeljitu obnovu Crkve; djeluje na uspostavi kršćanskoga jedinstva u protuturskoj borbi. Zagrebački biskup (1563–78) i hrvatsko-dalmatinski ban (1567–78; do 1572. s Franjom Frankapanom Slunjskim, a od 1574. s Gašparom Alapićem). Kao ban veliku pozornost poklanjao utvrđivanju granice i njezinoj obrani od turskih prodora. U doba njegova banovanja zbila se glasovita buna hrvatskih i slovenskih seljaka 1573. Godine 1574. imenovan i kaločkim nadbiskupom; kraljevski kancelar i biskup u Győru od 1578. Od 1584. kraljevski namjesnik za Ugarsku; kardinal od 1585. Objavio teološka djela u obranu katolicizma, a na mađarski preveo djelo Vincenta iz Lérina De christianae religionis veritate… (1561).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: