Drinov, Marin Sojanov

Drinov, Marin Sojanov, bugarski povjesničar i filolog (Panagjurište, 20. X. 1838 – Harkiv, 13. III. 1906). Proučavao povijest južnih Slavena, postavio osnove suvremenoga bugarskog književnog jezika te znatno pridonio slavenskoj etnografiji i paleografiji; redaktor prvoga bugarskog znanstvenog časopisa Periodičeskoe spisanie. Osnovao 1869. Bugarsko književno društvo (poslije Akademija znanosti), Narodnu biblioteku, Arheološki muzej i više novina; predavao na sveučilištu u Harkivu (1873–76. i od 1881. do smrti); jedan od autora Trnovskog ustava 1879. Od 1898. dopisni član Petrogradske akademije nauka; narodni prosvjetitelj, utemeljitelj trostupanjskoga sustava besplatnih narodnih učilišta. Predložio da Sofija postane glavni grad Bugarske. Publicirao niz izvora za povijest južnih Slavena. Djela: Naseljavanje Slavena na Balkanskom poluotoku (1872), Južni Slaveni i Bizant u X. stoljeću (1875) i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: