Duhem, Pierre Maurice Marie

Duhem, Pierre Maurice Marie, francuski fizičar, matematičar i filozof (Pariz, 10. VI. 1861 – Cabrespine, 14. IX. 1916). Profesor fizike u Bordeauxu. Naglašavao da je povijest moderne znanosti bazirana na razvojnim metafizičkim konceptima. Prema njemu uloga je teorije znanosti da sistematizira odnose, a ne da objašnjava nove pojave. Poznat po djelima iz termodinamike i hidrodinamike. Glavno djelo: Physical Theory, Its Aim and Structure (1906).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: