Dvorničić Napuly, Baltazar

Dvorničić Napuly, Baltazar, hrv. svećenik i pravnik (Koprivnica, o. 1560 – Zagreb, 29. III. 1624). Doktorirao filozofiju, teologiju i pravo u Bologni 1558. Rektor Hrv. kolegija u Bologni 1589–91, arhiđakon varaždinski 1588, gorički 1591, katedralni 1597, kustos 1600. i lektor 1601. Prepošt zagrebačke crkve 1613. Zastupnik u Ugarsko-hrv. saboru 1600–18, prisjednik Banskog stola 1602, 1615. i 1619. Osnovao priv. pravničku školu u Zagrebu. Gl. djelo: Metodika procesnog postupka (1590).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: