Džahiz

Džahiz (pr. ime Amr ibn Bahr el-Kinani), arap. književnik (Basra, o. 773 – Basra, 869). Rodom iz Iraka. Pisac enciklopedijskih djela izrazite kult. važnosti (Knjiga o životinjama; O retorici i stilistici; Knjiga o škrcima i dr.).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: