Džambul, Džabaev

Džabaev Džambu
Džambul, Džabaev, kazaški nar. pjesnik (Semreč’e, 16. II. 1846 – Alma-Ata, 22. VI. 1945). Nepismeni pjevač folkl. glazbe koji je ljepotom svojih metafora i jednostavnošću izraza stekao priznanje knjiž. kritike. Zanimao se za prošlost, predaje i nar. običaje Kazahstana, a nakon Oktobarske revolucije motiv njegova pjesništva je socijalist. preobražaj SSSR-a.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: