Eagleton, Terry

Eagleton, Terry, engl. teoretičar književnosti (Salford, 22. II. 1944). Sveučilišni profesor u Oxfordu. Teorijski mu je rad prožet neomarksističkim i strukturalističkim utjecajima. Strukturalističku metodu drži važnom sastavnicom proučavanja kulture kao mjesta gdje se zrcale društveni odnosi i polit. stanje. Važ. djela: Prognanici i iseljenici; Marksizam i književna kritika; Shakespeare i društvo; Nova lijeva Crkva; Tijelo jezika; Mit snage; Kritika i ideologija; Otmica Clarisse; Walter Benjamin ili prema revolucionarnoj kritici; Književna teorija; Funkcija kritike; Ideja kulture.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: