Eakins, Thomas

Th. Eakins Rančer
Eakins, Thomas, amer. slikar i kipar (Philadelphia, 25. VII. 1844 – Philadelphia, 25. VI. 1916). Slikarstvo i kiparstvo učio u Parizu; lik. pedagog na amer. umj. akademijama. Slikao realističnim načinom tonski iznijansirane žanr-scene, poglavito iz života Crnaca, šport. i pov. prizore (Max Schmidt u skifu). U kamenu i drvu oblikovao portrete individualiziranih fizionomija.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: