Ramalho Eanes, António

António don Santos
Ramalho Eanes
Ramalho Eanes, António, portugalski časnik i političar (Alcains, 25. I. 1935). Veteran portugalskih kolonijalnih ratova u Africi. Sudjelovao u pripremi vojnog udara kojim je zbačen Salazarov nasljednik M. Caetano 1974. Nakon takozvane karanfilske revolucije direktor Portugalske televizije 1974–75. Načelnik glavnog stožera portugalske vojske 1975–76; skršio ljevičarski ustanak u studenom 1975. Predsjednik republike 1976–86. Vođa Stranke demokratske obnove i član Državnoga vijeća.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: