Eberhard, Johann August

Eberhard, Johann August, njemački filozof i leksikograf (Halberstadt, 31. VIII. 1739 – Berlin, 6. I. 1809). Branio stajališta → Gottfrieda Wilhelma Leibniza u odnosu na → Immanuela Kanta. Sastavio rječnik njemačkoga jezika koji je dugo bio u upotrebi. Profesor u Halleu, teolog, luteranski propovjednik. Pod utjecajem Gottfrieda Wilhelma Leibniza, → Christiana Wolffa i engleskih empirista. Obrađivao probleme spoznaje, morala, filozofije, religije i umjetnosti. Djelo: Nova obrana Sokratova (1772–78), Opća teorija mišljenja i osjećanja (1776), Rječnik sinonima njemačkog jezika (1802).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: