Rašica, Marko

M. Rašica Motiv iz Dalmacije, Zagreb, Moderna galerija
Rašica, Marko, hrvatski slikar (Dubrovnik, 13. XI. 1883 – Koločep, 27. I. 1963). Studirao na Akademiji u Beču. Bio je likovni pedagog. Slikao u duhu akademskog i secesijskog slikarstva monumentalne sakralne kompozicije i realistične, prozračne akvarele mediteranskih krajolika. Bavio se primijenjenom umjetnošću, scenografijom i restauriranjem umjetnina.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: