ekstravagantnost ili ekstravagancija

ekstravagantnost ili ekstravagancija (latinski), osebujnost, odstupanje od uobičajenog, napadnost.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: