ekstradicija

ekstradicija (latinski), izručenje, predaja; u međunarodnom pravu, izručenje neke osobe od strane jedne države drugoj državi u kojoj je ta osoba podvrgnuta kaznenom postupku ili osuđena na izdržavanje kazne. Ekstradicija se vrši po odlukama međunarodnih konvencija ili ugovora između pojedinih zemalja. U pravilu provodi se kod kaznenih djela koja nisu političke prirode, uz izuzimanje osoba koje uživaju pravo azila, ili osoba koje su stekle državljanstvo u zemlji od koje se ekstradicija traži, kao i osoba koje su već odgovarale za počinjeno djelo po osudi domaćeg suda. Ekstradiciju mogu tražiti i međunarodni sudovi, osobito za počinjene ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: