etnografija

etnografija (grč.), prema najširem shvaćanju opisni dio → etnologije; skupljačka i opisivačka djelatnost o ljudskim društvima i kulturi koja stvara podatke za etnološke analize. Njezin se cilj svodi na što vjerniji opis života pojedinih ljudskih skupina. Osnovna je etnografska metoda terenski rad koji podrazumijeva dužu istraživačevu prisutnost u proučavanoj zajednici, te prikupljanje podataka promatranjem, razgovorima i sudjelovanjem u životu proučavane skupine. Odvajanje etnografije kao deskriptivne i ateorijske djelatnosti od etnologije kao analitičke i komparativne dovelo je do podvajanja na skupljače zapisivače te analitičare znanstvenike. Posljedica je bila deprofesionalizacija etnologije i značajan udio amatera u etnografskom radu. Od 1980-ih godina u okviru postmoderne etnologije/antropologije pojam e. upućuje na literarna obilježja etnologije. Pri opisu i analizi kulture etnolog se, prema mišljenju postmodernista, koristi jezikom i njegovim izričajnim sredstvima stvarajući etnografsko pismo, koje na metaforičan, umjetnosti srodan način, opisuje proučavanu stvarnost.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: