Farlati, Daniele

D. Farlati Illyricum sacrum, Venecija, 1751.
Farlati, Daniele, talijanski crkveni povjesničar (San Daniele del Friuli, 22. II. 1690 – Padova, 25. IV. 1773). Isusovac od 1707. Studirao filozofiju u Bologni i teologiju u Rimu. Od 1722. nastavlja rad, koji je započeo → Filippo Riceputi, na sabiranju i objavljivanju građe o crkvenoj povijesti Ilirika (→ Illyricum sacrum, I–IV, 1751–1819) u kojoj je obrađena povijest biskupija i nadbiskupija na hrvatskom i balkanskom prostoru. Priredio 5 svezaka, a objavio 4, dok je posljednja 3 sveska priredio njegov suradnik → Giovanni Giacomo Coleti. Zaslužan za koncepciju i najveći dio napisana djela, kao i za odabir kritičke metode po uzoru na → bolandiste. Njegovu raspravu o historiografskoj metodi De artis criticae inscitia antiquitatis objectae objavio je Coleti 1777.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: